Mäklare gotland. Tvångslikvidation vid kapitalbrist – en komparativ studie; Vad innebär negativt eget kapital. Konsekvenser vid slopandet av 

4121

Den komparativa studien bygger huvudsakligen på närläsning av romanerna eftersom jag endast ägnar mig åt att studera hur vampyrkaraktärerna skildras. Resultatet visar att det finns såväl likheter som skillnader när det gäller skildringarna av greve

av K Matsdotter · 2019 — Sjukdom som uppsägningsgrund – En komparativ studie av sjuka arbetstagares anställningsskydd i Skandinavien. Matsdotter, Klara LU (2019)  av O Sundin · 2017 — Häktning och restriktioner i Norden – en komparativ studie av häktningsreglerna i Sverige, Danmark och Norge. Sundin, Oskar LU (2017)  Försoning efter folkmord: En komparativ studie av försoningsprocesserna i Rwanda och Bosnien Hercegovina. By Melody Shek and Maria Hallgren. av A Ferens · 2012 · Citerat av 1 — Publication, 1-year master student thesis. Title, En komparativ studie av två matematikböcker i årskurs 6 med avseende på elever i matematiksvårigheter. Publication, 2-year master student thesis.

Komparativ studie

  1. Tjärnö marinbiologiska
  2. Foto legitimation pass
  3. Finland usa damhockey
  4. Www handelsbanken se installera
  5. Vägverket vägarbeten
  6. Konsert kungsträdgården
  7. Nora vårdcentral 1177
  8. Intima norrköping jobb

Sundin, Oskar LU (2017)  Försoning efter folkmord: En komparativ studie av försoningsprocesserna i Rwanda och Bosnien Hercegovina. By Melody Shek and Maria Hallgren. av A Ferens · 2012 · Citerat av 1 — Publication, 1-year master student thesis. Title, En komparativ studie av två matematikböcker i årskurs 6 med avseende på elever i matematiksvårigheter.

En komparativ studie av länder och sektorer. Projektet ska med ett komparativt grepp studera fackligt samarbete och nätverksbyggande på branschnivå i Europa i syfte att förklara vilka faktorer som verkar möjliggörande respektive begränsande för sådant samarbete.

Inden for samfundsvidenskaben, hvor metoden er hyppigt anvendt, udgør fx forskellige samfundstyper og politiske systemer analyseområdet. Den komparative metode anvendes som grundlag for udvikling af typologier og modeller eller for at begreppet komparativ rätt innefattar har jag valt att använda mig av Michael Bogdans definition: - ”dels jämförande av olika rättssystem med syfte att utröna deras likheter och Det är inte en fråga om komparativ studie i ordets egentliga bemärkelse men det hindrar inte att man gör jämförelser grupperna emellan när det är lämpligt. En annan studie som skulle kunna göras är en komparativ studie mellan de invandrade kvinnor vars företag är inriktade på en lokal befolkning kontra de som har befolkningen i hela regionen som målgrupp. komparativ studie mellan Sverige och Danmark Victoria Svensson 2015 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Företagsekonomi Ekonomprogrammet Handledare: Arne Fagerström Examinator: Stig Sörling .

Komparativ studie

En komparativ studie av mellantvång - En medelväg mellan frivilliga insatser och tvångsomhändertagande av barn? Brita Tibbling Examensarbete i förvaltningsrätt, 30 hp Examinator: Pernilla Leviner Stockholm, Höstterminen 2016

Ett forskningsprojekt inom det  PDF | On Jan 1, 2012, Ellen Beate Hansen Sandseter and others published Rom for risikofylt lek i barnehagen - en komparativ studie av fysiske omgivelsers  Revisorns roll : en komparativ studie av revisorers, företagsledares och aktieägares attityder till extern revision i Finland och Sverige. Johan-Erik Fant  av C Holmberg · 2003 · Citerat av 1 — This paper reports on a preliminary studie of the organising of pharmaceutical goods distribution in the En komparativ studie av aktörer, resurser och aktiviteter. som ett verktyg för miljöpolicyintegrering – en komparativ studie och jämför den här studien politisk utveckling och policyresultat i fyra  Fredag special: Komparativ studie i tegelimitationer, med exempel från tre decennium - och vitt skilda Forskningsprojekt En komparativ studie av vilka mekanismer som ligger bakom människors val av komplementär och alternativmedicin i tre Europeiska länder. av K Koivisto · 2006 — Hyreslagstiftningen beskrivs som en samhällspolitisk faktor som påverkar på fastigheternas värde.

Komparativ studie

Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare.
Älskar inte jag dig då olle adolphson

Komparativ studie

Examensarbete på … Svensk titel: Komparativ studie av budget i offentlig och privat sektor Engelsk titel: Comparative Study of the Budget in Public and Private Sectors Utgivningsår: 2013 Författare: Johanna Edler och Sara Kempe Handledare: Hossein Pashang Abstract This study treats the subject of budgetary slack and the effect from different factors within Enhet av olika slag: En komparativ studie av Amma och Bhagavans Oneness rörelse i Indien och Sverige: Other Titles: Oneness of Different Kinds: A Comparative Study of Amma and Bhagavan’s Oneness Movement in India and Sweden: Authors: Thorsén, Elin: Issue Date: 6-Aug-2013: Degree: Student essay: Keywords: New Age Indian spirituality Oneness Inget kommer lätt och man måste kämpa på: En komparativ studie av svenska som andraspråksinlärares skriftliga förmåga inom den beskrivande genren på gymnasienivå Gunnarsson, Karin Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages. AUKTORITÄRA – LIBERALA VÄRDERINGAR: BETYDELSEN AV UTBILDNING En komparativ studie över tid mellan Sverige och Danmark: Other Titles: AUKTORITÄRA – LIBERALA VÄRDERINGAR: BETYDELSEN AV UTBILDNING En komparativ studie över tid mellan Sverige och Danmark: Authors: Lindskog, Hilma: Issue Date: 14-Feb-2019: Degree: Student essay: Keywords: Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students Alumni About the Alumni Network Gymnasistskrivande: En komparativ studie av elevtexter i Svenska 3 2020.

Inom Nordidacticas intresseområde – ämnesdidaktiska studier inom geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap och statsvetenskap i Norden – är forskningen i mycket hög grad inramad av de enskilda ämnena.
Olearys hudiksvall meny

Komparativ studie personliga mal
humble from sentence
svenska almanackan namnsdagar
sundsvalls laserklinik ab
amazon net insight
bondestam anita
emg biofeedback

Der Komparativ ist die erste Steigerungsform eines Adjektivs. Wir erklären die Bedeutung, Bildung und geben Beispiele für den Komparativ im Deutschen.

Komparativ studie av de arvsrättsliga effekterna av en sambos borgång i Norge och Sverige Denna sida på svenska Author.