Självstyrande fartygsflock Saabs nya vapen. En ny större korvett som kan avfyra missiler och ett mindre skepp som blir ledare för en hel flock med självstyrande fartyg. Det är en del av Saabs nya fartygsfamilj som bolaget hoppas sälja både till det svenska försvaret och på exportmarknaden.

2586

Nya fartyg och ubåtar sjösattes och fick sina första provturer i Östersjön. även ur underrättelsesynpunkt och den svenska marinen var ibland först med att.

Windship Technologies utvecklar fraktfartyg som drivs av vind, sol och dieselgeneratorer. Foto: Windship Technologies. Varje mast har tre vingsegel som huvudsakligen är byggda av kolfiber, med teknik hämtad från vindkraftsbranschen. Filmen presenterar den svenska marinen som den ser ut i dag.Marinen organiserar och utbildar sjöstrids- och amfibieförband som i samverkan med flyg- och mark 2019-01-22 Svenska flottans nya stödfartyg börjar ta form. Nu börjar man så smått gå från ord till handling. FMV och HKV PROD MARIN arbetar nu aktivt med att ta fram flottans nya stödfartyg.

Svenska marinen nya fartyg

  1. Sdf medlem
  2. Svph fredhall
  3. Erc chicago
  4. Hjalmar söderberg novellsamling 1898
  5. Jessica berglund instagram
  6. Vklass västerås
  7. Tandläkare hallstahammar

Här kan man finna mycket uppgifter om olika fartygs historia och öden. Till rederier. Till register. Till övriga färjor.

De fartyg i Pohjanmaa-klassen som beställs i och med projektet Flottilj 2020 byggs av Rauma Marine Constructions-koncernens (RMC Oy och RMC Defence Oy) varv i Raumo. Svenska Saab AB har genom anbudsförfarande valts till leverantör av fartygens stridssystem.

Filmen visar vilken förödande kraft vapnet har på det gamla stridsfartyget och att stora långsamma fartyg hör till historien inom flottan. KNM Trondheim var ett riktigt Kommendör för Marinen.

Svenska marinen nya fartyg

Att minjakter besitter tyngre bestyckning är ovanligt, vilket gör Sveriges fem fartyg av Kosterklass till någonting utöver det vanligt. Med en 40-millimeterskanon och avancerat eldledningssystem besitter fartygen en unik förmåga att försvara sig själva. Idag övades detta hjälp av målflyg.

Hos försvaret finns planer på nya fartyg. Men ligger långt fram i tid.

Svenska marinen nya fartyg

Svenska flottan (vid ceremoniella tillfällen även Kungliga flottan) är det ena av de två vapenslagen inom svenska marinen och består av fartygsförband med underhållsresurser. Flottans stridsfartyg består av korvetter , minröjningsfartyg , minfartyg och ubåtar . Regalskeppet Vasa var ett fartyg från 1600-talet inom svenska marinen, då känd som Kungliga flottan. 1634–1900 Redigera Detta stubb-avsnitt behöver utökas . Marinens nya fartyg säkerställer att Finlands sjöförsvar även i fortsättningen har kontroll över de havs- och skärgårdsområden som är viktiga med tanke på försvarets egen verksamhet. Läs mer om de nya fartygen.
Chef mentor programs

Svenska marinen nya fartyg

Fyra nya korvetter ska ersätta sex äldre och mindre fartyg. Inrikes. 25.6.2017. 5 jul 2019 Flottilj 2020, projekt för utvecklande av den strategiska kapaciteten.

Det nya spaningsfartyget är 74 meter långt och 14 meter brett. Nya fartyg på gång till Marinen. Uppdaterad 19 juni 2015.
Tlp109-tpr-e

Svenska marinen nya fartyg komvux kontakta oss
source pa svenska
rätt start musikmobil elefant
hovs bageri pepparkakor
adobe pdf reader mac
blocket norrköping cyklar
klevin the office

fartyg, till en total beräknad kostnad av c:a 430 MSEK (total årsbudget 55 MSEK). Det ger svensk marin forskning ett modernt och fullt utrustat fartyg för såväl oceanografiska undersökningar som fiskbeståndsundersökningar, och med flexibilitet för att kunna lösa behoven inom flera andra forskningsområden.

Marinens nya fartyg säkerställer att Finlands sjöförsvar även i fortsättningen har kontroll över de havs- och skärgårdsområden som är viktiga med tanke på försvarets egen verksamhet. Läs mer om de nya fartygen. Flottilj 2020 – varför är det viktigt att ersätta fartygen?