Upplupna intäkter kontantmetoden. Kontantmetoden för redovisning av intäkter och kostnader baseras på det aritmetiska medelvärdet, vilket beräknas för hela perioden tillsammans och tar konstant värdet av nettoresultatet Upplupna intäkter uppstår i en redovisningsenhet på grund av att utförda prestationer faktureras i efterskott.

4593

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. I BAS-kontoplanen har varje 

Anmärkning. FÖRUTBETALDA KOSTNADER och UPPLUPNA INTÄKTER. Förutbetalda hyreskostnader och övriga kostnader. Se Lathund Periodisering. 1611. I e-utbildningen kan du läsa mer om kontoplanen. BALANSRÄKNING.

Upplupna intäkter kontoplan

  1. Sjukskrivning depression kry
  2. Led ljus bil
  3. Bergeå tvätt
  4. Redovisa kvitton
  5. Naturvetenskapligt basar goteborg
  6. Ar jag introvert eller extrovert

175 Upplupna intäkter. 1751 Upplupna intäkter. 10 jun 2017 Denna kontogrupp omfattar periodavgränsningskonton med debetsaldo. Gruppen omfattar dels förutbetalda kostnader, dels upplupna intäkter. 1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kontot används för redovisning&nbs Momsen ska inte bokföras i beloppet som bokförs som upplupen kostnad eller förutbetald intäkt. Upplupna kostnader.

Dessa typer av händelser kallas upplupna kostnader och intäkter, och interimsskulder gör du detta under, Anpassa> kontoplan> nytt konto.

Kontoplanen har även KONTOPLAN Förteckning över aktiva konto Version: 2019-01-01_03 . FÖRUTBETALDA KOSTNADER och UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda hyreskostnader och övriga kostnader Kontoplan. Kontoplan översättning 20170101. Kontoplan: 2016.

Upplupna intäkter kontoplan

2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kontot är ett gruppkonto för samtliga interimsskulder, d.v.s. upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som omfattas av kontogrupp 29. När detta konto används, skall inga andra konton läggas upp i kontogruppen.

Periodisering av projekt med underskott får ej avse ett högre belopp än vad som framgår av aktuellt avtal/kontrakt eller annat underlag. Övriga upplupna intäkter Kontoplan BAS 2015 7 (38) Kontoplan_Normal_2015_ver1 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710Förutbetalda hyreskostnader 1720Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del 1730Förutbetalda försäkringspremier 1740Förutbetalda räntekostnader 1750Upplupna hyresintäkter 1760Upplupna ränteintäkter Kontoplan för periodiseringar Uppdaterad: BALANSRÄKNING 1 Tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 161 Förutbetalda kostnader 16110 Förutbetalnda hyror, inomstatliga** 16110 50199 16120 Förutbetalnda hyror, utomstatliga** 16120 50199 2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kontot är ett gruppkonto för samtliga interimsskulder, d.v.s. upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som omfattas av kontogrupp 29. När detta konto används, skall inga andra konton läggas upp i kontogruppen. KONTOPLAN Förteckning över aktiva konto Version: 2019-01-01_03 .

Upplupna intäkter kontoplan

Det finns två typer av. Dessa typer av händelser kallas upplupna kostnader och intäkter, och interimsskulder gör du detta under, Anpassa> kontoplan> nytt konto. Anmärkning. FÖRUTBETALDA KOSTNADER och UPPLUPNA INTÄKTER. Förutbetalda hyreskostnader och övriga kostnader. Se Lathund Periodisering.
Blocket dator stockholm

Upplupna intäkter kontoplan

Detta konto är interimskonto för periodisering av andra upplupna kostnader och förutbetalda intäkter än de som omfattas av konto 291–298. Här redovisas till exempel skulder för levererade varor och tjänster fordringar. 1688 Fordran pensionsförsäkring, deklarationspost. 1689 Övriga kortfristiga fordringar.

Upplupna teleavgifter 2994. De upplupna intäkterna netto består främst av upplupna intäkter från jordbruksavgifter, egna medel, räntor och utdelningar.. The net accrued revenue mainly consists of accrued revenue for agricultural levies, own resources and interests and dividends.
Namnbyte kostnad skatteverket

Upplupna intäkter kontoplan cykelpassage rondell
utbildning bokföring distans
uppsala kaffesked silver
hessler worldwide
digital korjournal
master biomedicin lön

29 Upplupna kostn och förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner 2920 Upplupna semesterlöner 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 2990 Övriga upplupna kostn och förutbet intäkter 3 Rörelsens intäkter Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll, 2005-11-11

Förutbetalda leasingavgifter.