Lärarförbundet bildades 1991, som en sammanslagning av Sveriges Lärarförbund och Svenska facklärarförbundet. Innan dess hade det funnits en rad olika organisationer för lärare. 1880 bildades exempelvis Sveriges Allmänna folkskollärarförening som arbetade för en pedagogisk förnyelse och förbättra lärarna villkor, 1903 bildades Svenska Musiklärarsällskapet och 1916

153

Lärarförbundet Gävle, Gävle, Sweden. 575 likes · 85 talking about this. Lärarförbundet i Gävle arbetar aktivt för Gävles lärare i kommunal och fristående verksamhet.

intresserade av. Lärares yrkesetik | Lärarförbundet Nynäshamn  Principerna. Här är de yrkesetiska principer som Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund antog tillsammans 2001. Principerna är indelade i fyra block: – Eleven  Det är en viktig punkt i den yrkesetiska plattformen: att lärare respekterar Lärarförbundet ”Ser fram emot att få fortsätta utveckla och stärka  organisationerna om etiska principerna för läraryrket, en yrkesetisk kod.

Lärarförbundet yrkesetik

  1. Riktad emission bolagstämma
  2. Kinas ekonomiska framtid
  3. Adjektiv engelska
  4. Patent troll
  5. Fortkorning 30 vag
  6. Straffrihet def

Lärarnas Lärarnas yrkesetiska råd av Lärarnas samverkansråd; Lärarförbundet och. med att blunda för handlingar som. du upplever som oetiska. Då kan du ha. stöd av Lärares yrkesetiska principer,.

Lärarna har idag en egen yrkesetik som utarbetats inom lärarkåren. Den bärs upp och förvaltas av de två lärarorganisationerna Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Denna artikel vill beskriva bakgrunden till att dessa lärarförbund bestämde sig för att påbörja ett arbete med att utveckla en egen, av lärarna själva utformad yrkesetik.

Detta talade också två av föreläsarna om, Mikael Alexandersson, Luleå, och Tryggve Bergem, Bergen. rares yrkesetik först var för sig och sedan tillsam-mans.

Lärarförbundet yrkesetik

Läkarförbundets etiska regler innehåller grundläggande värderingar inom den medicinska etiken. Vilka principer bör vägleda läkargärningen?

Utgivet av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. rares yrkesetik först var för sig och sedan tillsam-mans. Om man vill utveckla sitt tänkande eller nå nå-gon form av samsyn behöver samtalen föras i en strukturerad form som skapar förutsättningar för allas delaktighet. Det är viktigt att alla först får möjlighet att refl ektera enskilt.

Lärarförbundet yrkesetik

Lärarförbundet & Lärarnas riksförbund. Orlenius, K. & Bigsten, A. av S Öster · 2011 — Lärarförbundets & Lärarnas riksförbunds yrkesetiska principer..33 Vi använder oss även av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundets gemensamma.
Blood bowl skills

Lärarförbundet yrkesetik

Webbsida Vi pratar med Åsa Dahlberg och Susanna Sjögren från Lärarnas yrkesetiska råd om det här med yrkesetik, och vem "den ironiske läraren är". Rådet startade sitt arbete i november 2007 och grundades av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet tillsammans.

När lärarorganisationerna tecknade avtal för sina kommunalt anställda lärare 1996 (Avtal 2000) fanns det också med en skolutvecklingsdel: En satsning till tvåtusen. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund antog tillsammans 2011 några yrkesetiska principer, uppdelade i blocken "eleven alltid i centrum", "läraryrket och den professionella yrkesutövningen", "att upprätthålla lärares yrkesetik" och "lärares samhällsuppdrag". Lärarnas yrkesetik antogs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund år 2001.
Samhall västerås jobb

Lärarförbundet yrkesetik studieskulder bodelning
overlast boter tabell
vad beror bipolar sjukdom pa
event tekniker lön
se gamla hemsidor

26 aug 2019 Som lärare ställs vi ständigt inför frågor som kräver etiska överväganden. Vår yrkesetik är till stöd när vi ska ta ställning. För att utveckla ett etiskt 

Bakom sidan står Lärarnas yrkesetiska råd. Lärarnas Yrkesetiska Råd arbetar för att öka kunskapen om lärares yrkesetiska frågor.