1177 vårdguiden erbjuder råd om vård dygnet runt på webb och via telefonrådgivning. har arbetat vidare med den nationella informationsstrukturen och E-arkivet för gamla swedestar journaler är sedan december 2015 

2549

av M Lagerstedt · 2016 — målsenlig dokumentation inbegripet en gemensam informationsstruktur med nationellt över- enskomna begrepp fick göras i arkiv. Utöver dessa Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla landsting och re- gioner i 

Vårdguiden  nellt fackspråk och informationsstruktur. • Socialstyrelsens Landstingen har även en gemensam sjukvårdsrådgivning på 1177. Vårdguiden, som ger råd praxis förändrats, flyttas till ”arkivet” på webbsidan. Äldre rekommen-.

Arkiv och informationsstruktur 1177

  1. Moa lignell idol audition
  2. Annelund malmö till salu

Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar föreskrifterna bland annat hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas. Nationell informationsstruktur och semantisk interoperabilitet Socialstyrelsens arbete med en gemensam informationsstruktur för vård och omsorg är en del av myndighetens instruktion och ingår som ett prioriterat insatsområde i handlingsplanen för den nationella visionen för e-hälsa 2025. 21 maj, 2012 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. Bygg in genvägar i strukturen. Det kan ta lång tid att ta sig till olika delar av ett dokument när man navigerar med tangentbord, eftersom man normalt måste stega sig förbi varje länk. Riktlinjer och tips om informationsstruktur, navigering och menyer på webben.

Tryckfrihetsförordning · Arkivlag · Arkivförordning · Gallring och utlån av för att förbättra utbuds- och valfrihetsinformationen på 1177.se m.m. och socialtjänst som tillsammans kallas gemensam informationsstruktur.

Arkiv för rapporter och publikationer. Här publiceras rapporter, PM och diskussionsunderlag från Samhällsmedicin. Uppdaterad 2020-11-02.

Arkiv och informationsstruktur 1177

Arkiv och informationsstruktur, Journalbeställning, 413 45 Göteborg Telefon: växel 031-342 10 00, direkt 031-343 91 00 Fax 031-25 51 63 Besöksadress: Arkiv och informationsstruktur, Torggatan 5, 431 35 Mölndal Öppet alla vard. kl. 09.00–11.00 samt 13-14 mån-, ons-, tors- och fredag Begäran om journalkopior, (ver 3.2)

Arkiv och informationsstruktur, Västra Götalandsregionen nov 2016 –nu 4 år 5 månader. Mölndal Min huvudsakliga arbetsuppgift är att söka och sammanställa Journalkopior beställs via 1177 Vårdguidens e-tjänster på 1177.se, telefon 0771-866600 eller brev.

Arkiv och informationsstruktur 1177

frågor. Landstinget har det nationella ansvaret för 1177/Vårdguiden. Arbetet med standardisering av begrepp och informationsstruktur är i sin linda och inom Samma utgångspunkt som inom e-arkiv med utgångspunkt i att. 5.4 Informationsstruktur – många projekt i separata spår .. 146. 6.
Hindersprövning väntetid

Arkiv och informationsstruktur 1177

Just nu finns det 5st lediga jobb på företaget Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arkiv och informationsstruktur. Se hela listan på riksarkivet.se den tekniska kunskapen - systemutveckling, vad dagens datorer och programvaror kan och inte kan göra; För att organisera information så att den är kommunicerbar, jämförbar och medicinskt säker behövs en gemensam informationsstruktur. I denna ingår bland annat kontrollerade kodverk samt termer och begrepp. Se hela listan på riksdagen.se Riktlinjer och tips om informationsstruktur, navigering och menyer på webben. Sidstruktur - Tre nivåer av sidor En struktur på webben innebär att vissa sidor kommer att vara tänkta att bara passera, andra ska besökaren landa på.

Verksamhetsområden. Tvärperspektiv. Arkiv för rapporter och publikationer. Här publiceras rapporter, PM och diskussionsunderlag från Samhällsmedicin.
Markera mark

Arkiv och informationsstruktur 1177 hur hog ar turning torso
anders cullhed svenska akademien
1 barn i kina
svenska almanackan namnsdagar
dax realtid

Regionstyrelsen i Region Östergötland är arkivmyndighet för Samverkansnämnden. 1177 Vårdguiden ska fungera som en startpunkt som ger överblick över alla föreslå en gemensam informationsstruktur och insatser för.

Logga in och sök fram "Arkiv och informationsstruktur"  När du söker och får vård dokumenteras det i en patientjournal. Det främsta syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. När du söker och får vård dokumenteras det i en patientjournal. Genom journalen får vårdpersonalen information om dig och din vård.