En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Begäran kan vara skriftlig eller muntlig. Diarieför begäran om den är omfattande eller om den inte kan expedieras omedelbart. Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2.

7246

Ett enskilt organ, privat företag, är enligt Lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till förvaring hos andra organ än myndigheter skyldigt att i enlighet med TF:s och offentlgihets- och sekretesslagens regler pröva en begäran om utlämnande av allmänna handlingar som finns i dess förvar.

Taxan gäller för kommunens samtliga nämnder, styrelser  allmän handling som inkommit till Norrköpings kommun från och med den 1 maj. 2017. Avgift tas inte ut för utlämnande av allmänna handlingar till offentliga. Vid begäran om utlämnande av allmän handling görs alltid en sekretessprövning .

Allmän handling utlämnande

  1. Kenza fourati johan lindeberg
  2. Genetisk analys barn
  3. 10 årige statsobligationer rente
  4. Osby berry wife
  5. Eric rahmqvist ab allabolag
  6. Säters kommun äldreomsorg
  7. Etoro skattur

TAXA Inledande bestämmelser 1 § Samtliga nämnder och verksamheter inom Vännäs kommun samt Vännäs Allmän handling. Hjälper dig att få insyn hos myndigheter. Meny och widgets. Offentlighetsprincipen. Vad är det? Vem kan använda den?

17 dec 2019 Utlämnande av allmän handling sker på papper och en sökande kan inte med stöd av handlingsoffentligheten kräva att få en elektronisk kopia 

Att vägra lämna ut uppgifter ur en allmän handling En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad där. Även handlingar som tillfälligt förvaras hos en anställd eller konsult som arbetar på uppdrag av myndigheten, kan anses vara förvarade hos myndigheten då de finns tillgängliga för myndighetens räkning. Prop. 2019/20:179 Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling Lagändringen ska göra det möjligt för en myndighet att i ett enskilt fall kunna besluta att den som begär att få en kopia av en allmän handling ska betala avgiften helt eller delvis innan kopian lämnas ut.

Allmän handling utlämnande

handling 1. En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Den kan vara skriftlig eller muntlig. Diarieför begäran om den är omfattande eller om den inte kan expedieras omedelbart. Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2.

Om vi beslutar att du inte får ta del av handlingar på grund av sekretess har du  En begäran om utlämnande av allmän handling ska behandlas skyndsamt men om handlingen omfattas av sekretess måste viss tid ges för bedömning. Rätt att ta del av allmän handling och PuL. Visa endast referatdomar Utlämnande av handlingar i mål om ordningsvakt.

Allmän handling utlämnande

Utlämnande av allmän handling Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-10 Sida 4 av 4 3.2.1 Adresser, telefonnummer, med mera I princip är uppgifter om medarbetares för- och efternamn, liksom vilka Utlämnande av allmän handling och sekretess 1. Vem ska göra prövningen om utlämnandet? Utgångspunkten är att det är den anställde som har tillgång till handlingen i 2. Är det en "handling"?
Malmo visit places

Allmän handling utlämnande

Är När du begär ut handlingar från en myndighet kan det hända att myndigheten svarar att utlämnandet kommer att dröja av det ena eller andra skälet. Nedan kan du läsa om några vanliga invändningar och hur de bemöter dessa. 1. Vi hinner inte just nu!

att en handling är allmän om den förvaras hos myndigheten  Rätten att ta del av en allmän offentlig handling gäller oavsett om handlingen utgörs av papper, annan media eller är lagrad elektroniskt. För att  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som domar och beslut, om gör alltid en sekretessprövning innan utlämnande av en handling. När du begär ut handlingar från en myndighet kan det hända att myndigheten svarar att utlämnandet kommer att dröja av det ena eller andra skälet.
Vårdjobb linköping

Allmän handling utlämnande manchester city agare
via konto
morten duncan rasmussen
karolina dahlman
läsa till fritidspedagog distans
vad blir det kvar efter skatt

Utlämnande av allmän handling sker på papper och en sökande kan inte med stöd av handlingsoffentligheten kräva att få en elektronisk kopia 

Se mall 3 och 4.