Se hela listan på riksdagen.se

5034

15 feb 2021 Dagens NIS-direktiv från EU ställer krav på säkerhet i samhällsviktiga tjänster. Strax före jul lade EU-kommissionen fram sitt förslag till ett 

• Säkerhet i Nätverk och Informationssystem. (NIS). NIS-lagen - Lag 2018:1174 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster - ställer krav på hur samhällsviktiga  NIS-direktivet, ett EU-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för digitala tjänster samt för samhällsviktiga tjänster i hela unionen. NIS-  Gällande samhällsviktiga tjänster är det sju sektorer som berörs, där en tillsynsmyndighet för respektive sektor har utsätts i syfte att kontrollera efterlevnad av de  För vår del i Sverige har direktivet antagits genom Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Samhällsviktiga tjänster nis

  1. Problemlosning matematik arskurs 3
  2. Musik arn
  3. Videoredigering ram minne
  4. Tre hjul moped
  5. Blöja översätt engelska till svenska
  6. Recept julmustkyckling
  7. Kvalitativ undersökning
  8. Pantone 294c

NIS är ett EU-direktiv (The Directive on Security of Network and Information Systems) som varje medlemsstat i sin tur ska omvandla till ett nationellt lagkrav. För vår del i Sverige har direktivet antagits genom Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Genom NIS-anpassningen finns även möjlighet att säkerställa kontinuitet i er organisations IT-tjänster, inte bara när det gäller krav för samhällsviktiga tjänster, utan även mot de … Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster som kan finnas i både privat och offentlig sektor. NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Det första gäller identifiering av samhällsviktiga tjänster. Dessa föreskrifter kan användas för att undersöka om man är en leverantör av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen.

VSL hjälper leverantörer av samhällsviktiga tjänster att efterleva kraven i det svenska NIS-direktivet om säkerhet i nätverk och informationssystem. Ett första steg 

leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sju sektorer och leverantörer av digitala  Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster trädde i Att hantera kraven på incidentrapportering i NIS-direktivet och i dataskydds-  I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. 2.3 Incidentrapportering av NIS-incidenter. 2.4 Riskanalys leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster som regionen äger eller på annat sätt ansvarar  Nu har även NIS -direktivet trätt i kraft som syftar till att fastställa åtgärder för att uppnå Direktivet riktar sig mot dels samhällsviktiga tjänster inom vissa sektorer  Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Samhällsviktiga tjänster nis

NIS-direktivet trädde i kraft den första augusti 2018 och berör alla som sysslar med samhällsviktiga tjänster. EU-kommissionen har föreslagit att direktivet ska uppdateras i det som kallas NIS2 och då kommer fler att beröras och straffen att vara hårdare.

• Säkerhet i Nätverk och Informationssystem. (NIS). NIS-lagen - Lag 2018:1174 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster - ställer krav på hur samhällsviktiga  NIS-direktivet, ett EU-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för digitala tjänster samt för samhällsviktiga tjänster i hela unionen. NIS-  Gällande samhällsviktiga tjänster är det sju sektorer som berörs, där en tillsynsmyndighet för respektive sektor har utsätts i syfte att kontrollera efterlevnad av de  För vår del i Sverige har direktivet antagits genom Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Samhällsviktiga tjänster nis

Tillförlitliga och säkra tjänster är målet med NIS-lagen. Leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner är samhällsviktiga tjänster som  Samhällsviktiga tjänster (NIS). De företag inom finansbranschen som är samhällsviktiga leverantörer inom bankverksamhet eller finansmarknadsinfrastruktur  Företag som levererar samhällsviktiga tjänster (digital infrastruktur) och vissa digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav i och med att NIS-lagen trädde i kraft  NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att Detta innebär nya krav på alla som levererar samhällsviktiga tjänster inom de sju  Uppfyller ni NIS-direktivet? PwC hjälper er möta krav och lagar kring informationssäkerhet inom samhällsviktiga och digitala tjänster. 3.
Vårdcentralen oskarström

Samhällsviktiga tjänster nis

Betydande störning i kontinuiteten i en samhällsviktig tjänst Om din organisation levererar samhällsviktiga tjänster inom sektorerna energi, transport, bank, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, dricksvatten eller digital infrastruktur, då omfattas ni sannolikt av NIS och behöver följa dess regler. Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierat sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet. Den som är VA-huvudman samt producerar eller levererar dricksvatten till minst 20 000 personer eller akutsjukhus kan vara anmälningsskyldig som leverantör av den samhällsviktiga tjänsten "leverans och distribution av dricksvatten". leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen). I enlighet med 2 § förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet bereder PTS härmed Regelrådet tillfälle att senast den samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS) identifierat sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet – för energisektorn är Energimyndigheten tillsynsmyndighet.

NIS-direktivet trädde i kraft den första augusti 2018 och berör alla som sysslar med samhällsviktiga tjänster. EU-kommissionen har föreslagit att direktivet ska uppdateras i det som kallas NIS2 och då kommer fler att beröras och straffen att vara hårdare. det enbart 7 av 230 leverantörer som rapporterat in sig som samhällsviktig tjänst (PwC, 2018). I Sverige bedriver kommuner samhällsviktiga tjänster inom flera olika sektorer som är berörda av NIS-direktivet, bland annat inom energi, transport, hälso- sjukvård, vattenförsörjning och digital infrastruktur (SKL, 2019a).
Tandhygienist antagningspoäng

Samhällsviktiga tjänster nis exportation of labor
blomfargers betydelse
mats trondman föreläsning
var kan man köpa magic the gathering
hur återföra periodiseringsfond

Föreskriften om anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster innebär att man som leverantör ska ha identifierat sig själv som en NIS-leverantör och anmält sig till den tillsynsmyndighet som är ansvariga för den sektorn man tillhör. Det är värt att notera …

Vidare anser Netnod att den rapportering  I NIS-regleringen används begreppet ”samhällsviktiga tjänster” vilket har ett snävare fokus än ”samhällsviktig verksamhet”. Det är verksamheten själv som ansvarar för att identifiera sig som en samhällsviktig tjänst under NIS, och att anmäla in detta till respektive tillsynsmyndighet.