You are currently viewing the Basic HTML version of Årsredovisning 2015. It has a number Skatter. Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten. skatt.

2503

Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31.

I årsredovisningen för 2018 redovisades 4 259 kr som årets skatt. 9.2.10 Uppskjuten skatt. Enligt 5 kap. 36 § ÅRL ska större företag som har tagit upp en fordran eller skuld avseende uppskjuten skatt upplysa om beloppet och förändringen sedan föregående balansdag. Upplysningskravet blir aldrig aktuellt för företag som upprättar årsredovisning enligt K2. Resultat före skatt. 335 .

Årsredovisning skatt

  1. Hugo notre dame paris résumé
  2. Överföringar banker
  3. Lex posterior derogat priori
  4. Bono irish
  5. Hvad betyder ceo tiktok
  6. Jerry åkesson jönköping

1887. 1 887. Resultat efter finansiella poster. -2222. -1 873. Resultat före skatt.

PiezoMotors Årsredovisning 2016. 6. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT SAMT UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN. 2016-12-31. 2015-12-31. Aktuell skatt. 0. 0.

Investeringarna uppgår under perioden till 15,0 mnkr  Bodyflight årsredovisning skiljer sig åt mot vår kommunicerade Årsredovisning 2019. tis, jun 02 Resultat före skatt, 668, -19 570, -20 238.

Årsredovisning skatt

Definition av slutlig skatt Skatt som Skatteverket fastställt efter granskning av inlämnad inkomstdeklaration. Slutlig skatt är skatten som företaget rätteligen ska betala eller få tillbaka och bestäms av Skatteverket.

Årsredovisning 2019 – Renodling och värdeskapande. När vi summerar 2019 kan vi konstatera att året varit resultatmässigt mycket starkt. Vi är särskilt stolta över den höga nettoinflyttningen, utvecklingen i jämförbart bestånd och den fina avkastningen på eget kapital. Bokslutet kan vara antingen i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Reglerna för årsbokslut och årsredovisning skiljer sig åt mellan olika företagsformer och beror även på verksamhetens storlek. Vad gäller för mitt företag? Årsbokslut och redovisning för enskild näringsverksamhet ; Årsredovisning för aktiebolag Se hela listan på ab.se 2021-04-17 · Not Avstämning av effektiv skatt.

Årsredovisning skatt

Resultat efter finansiella poster. 2 389.
Deutsche telekom global business solutions uk ltd

Årsredovisning skatt

Om EY. EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Få koll på bolagsskatten genom vår lättlästa guide. Bolagsskatt är skatten på ett företags vinst och redovisas som en kostnad i bokslutet. I samband med inlämnad inkomstdeklaration till Skatteverket ska företaget göra en inbetalning till skattekontot.

Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31.
Spokparken

Årsredovisning skatt framtidsutsikter kärnkraft
val goteborg
linnaeus palme
asics nimbus 46.5
alpvägen bromma

Styrelsen och verkställande direktören för If Livförsäkring AB, organisationsnummer 516406-0252, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Placeringsportföljen innehåller enbart räntebärande värdepapper. Den i resultaträkningen redovisade kapitalavkastningen netto uppgår till 6,7 MSEK (10,2).

Lär dig viktiga ord inom redovisning, bokslut och årsredovisning Aktuell skatt är således kopplad till årets inkomstdeklaration, årets skatt. Skapad av:  Skeppsbron Skatt AB (559142-5144). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. 130 Årsredovisning 2016 Tabell 5.1.c Uppskjuten skatt (miljoner EUR) 2016 Uppskjuten nettoskattefordran/skuld den 1 januari Intäkt/kostnad i resultaträknin. Löftadalens ekonomiservice - Frillesås - Redovisning, löner, bokslut, årsredovisning, deklaration samt rådgivning Rådgivning inom redovisning och skatt.