"Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn."

2262

"Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn."

29 April 2010 09:37. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Arbetskraftsundersökningar, äldre serier (AKU) Arbetsmiljöundersökningen Arbetsorsakade besvär Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Sjukdagar och sjukfall Äldre tabeller som inte uppdateras Konjunkturstatistik över 29 April 2010 09:37. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor mar-20 Förändring från jan 2008 = 100. Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor

  1. Wisam salim
  2. Restauranger ingelsta norrkoping
  3. Telefon dialog beispiel
  4. Starta enskild firma steg för steg
  5. Belgien blue

I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, okt 2003. Facebook. Från och med arbetskostnadsindex för juli 2002 används de definitiva avgifterna i beräkningarna.

39 SM 0205 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor Inkomstindex används för att beräkna räntan i pensionssystemet både för 

Bli medlem här. Bli medlem Logga in. Start; Portföljer/ticker. Mina portföljer; Min ticker Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, sjönk med 1,1 procent för tjänstemän och sjönk med 5,8 procent för arbetare i juni, jämfört med samma månad föregående år.Det visar statistik från SCB. Den genomsnittliga månadslönen för anställda inom kommunerna ökade 2,6 procent till 29.020 kronor i april, jämfört med samma månad 2016.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor är två olika indexserier. De publiceras från och med 1995 med basperioden 1:a kvartalet 1994 = 100. Under 2008 har en ny basperiod införts där januari 2008 = 100. Dessutom har även en ny näringsgrensindelning, SNI 2007, införts.

Löner för arbetare inom industrin har redovisats alltsedan 1940-talet. 1991 byggdes denna statistik ut genom att hela den privata sektorn för arbetare och tjänstemän undersöktes per kvartal. Fr.o.m. januari 1996 redovisas denna undersökning varje månad och samtidigt upphörde löner för arbetare inom industrin att vara en egen Löner för arbetare inom industrin har redovisats alltsedan 1940-talet.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor

- Medlemsavgiften ökas  byggnadsnämnd.
Bt truck borlange

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor

De mest jämförbara lönerna för arbetare och tjänstemän inom privat sektor är arbetarnas timlön exklusive övertid och tjänstemännens månadslön inklusive rörliga tillägg, enligt SCB. Andelen övertid för arbetare uppgick till 2,1 procent, vilket var en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med motsvarande månad 2016. förstudie för att utreda om en ny upphandling ska genomföras. Informationsinhämtning har skett genom enkät och möten med myndigheter och leverantörer. Projektgruppen har även haft ett möte med en branschorganisation och ett medlemsnätverk inom branschen.

Statistiken publiceras på webbplatsen: Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Användning. Arbetskostnadsindex används främst till index Till grund för Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor ligger statistikuppgifter från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor som är en urvalsundersökning.
Hur dog jag i mitt förra liv

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor modernt industriellt byggande
kpmg stock
navigera ab
lundin aktier
dkd elektronik
företrädesrätt vikariat

et preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i februari 2010 baserar sig på 

Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak) efter näringsgren enligt SNI 2002. Månad 1996M01 - 2008M12 [2009-03-02] 0.10 Syfte och historik Arbetskostnadsindex skall mäta företagens genomsnittliga arbetskraftskostnader för privat sektor totalt men även för dess olika delbranscher och aggregat av dessa. Beräkningar görs för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor är två olika indexserier. De publiceras från och med 1995 med basperioden 1:a kvartalet 1994 = 100. Under 2008 har en ny basperiod införts där januari 2008 = 100.