Ensamma i rymden · Ensam över Nordsjön · En sexa Skåne · En skål för televisionen · En spegel av samisk kultur · En sång från hjärtat · En söndag på landet 

1649

Jämför kulturella skillnader mellan exempelvis svenska kyrkan, Islam, judendom, buddhism, hinduism, judendom, eller romer och beskriv hur man ser på sjukdom och död samt begravning. Vilka traditioner har de olika kulturerna, hur är synen på döden och hur går begravningen till. Använd dig av din kursbok, kap 4.

• Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. • Det kulturella perspektivet har betydelse. Det övergripande forskningsidén är att kartlägga kvinnors sjuklighet och dödlighet i relation till abort, och försöka förstå detta på djupet ur ett kulturellt perspektiv. ETNB08 – Hälsa, makt och kultur (15 hp) Godkänd av institutionsstyrelsen, 25.5.2018.

Kulturella perspektiv på hälsa

  1. Intuitive surgical ab
  2. Henrik nilsson böös

Uppfattningar om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är kulturellt bestämt. Utgångspunkten i transkulturell vård kan tas i individens uppfattningar om hälsa och sjukdom som sammantaget bildar attityder vilka påverkar beteendet och förväntningarna på vårdpersonalen. Jämför kulturella skillnader mellan exempelvis svenska kyrkan, Islam, judendom, buddhism, hinduism, judendom, eller romer och beskriv hur man ser på sjukdom och död samt begravning. Vilka traditioner har de olika kulturerna, hur är synen på döden och hur går begravningen till.

• Hälsobegreppet • Människors hälsa förr • Hälsa i andra länder • Miljö och hälsa • Kulturella perspektiv på hälsa • Hälsa ur ett socialt perspektiv.

Perspektiv på funktionshinder. Kunskapsöversikten handlar om egenmakt, hälsa och deltagande i kulturlivet för personer med psykiska och intellektuella  Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv, 7,5 hp inflytande på emotioner, liksom för emotionella aspekter på sociala och kulturella fenomen. 30 apr. 2015 — Kultur i hälso- och sjukvården 19.

Kulturella perspektiv på hälsa

/ Nr 3 2016 tema Flyktingars hälsa / Kulturella aspekter på konsultationen; Kulturella aspekter på konsultationen. Publicerat 2016-06-20. Att medvetandegöra kulturens betydelse för konsultationen innebär att faktiskt se bortom kulturen och kunna möta individen med ett patientcentrerat förhållningsätt.

Kursplan för Kulturella perspektiv på kropp och hälsa. Cultural Perspectives on Body and Health. har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Inom förvaltningen samlar vi kompetens inom bland annat olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av museer och besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.

Kulturella perspektiv på hälsa

I den här kursen får du undersöka mångfalden av metoder i Sverige idag och diskuterar bland annat olika kulturella och religiösa former av helande. Perspektivet ger konsekvenser på hur lärandet bedöms. En god bedömning av ett barn eller en elevs kunskaper bör, enligt ett sociokulturellt perspektiv, inte endast grunda sig i den nuvarande faktiska kunskapen, utan även se till den potentiella utveckling barnet/eleven kan göra med rätt assistans.
Shenandoah national park

Kulturella perspektiv på hälsa

2002) samhälle och I: Kulturella Perspektiv. Svensk etnologisk.

Min studie av Körkort till Kulturen präglas av en fenomenologisk ansats eftersom fenomenologisk  25 nov. 2019 — Professor Carita Bengs forskning har uppmärksammat hur individuellt ansvar för kropp och hälsa kommer till uttryck, samt betydelsen av socialt  Innehåll. Kursen presenterar ny forskning kring så kallad medicinsk humaniora.
Fjärrvärme stockholm karta

Kulturella perspektiv på hälsa bankgiro handelsbanken
blocket foretag
ungdomsmottagningen triangeln malmo
digitala arbetssätt i klassrummet
omsättningstillväxt exempel
tidiga tecken på demenssjukdom
besiktningsperioder bilar

Mål. Kursen syftar till att ge kunskap om föreställningar och förhållningssätt kring hälsa och sjukdom i ett tvärkulturellt perspektiv. Förhållandet mellan västerländsk medicin och lokala traditioner kring hälsa och botande ges också stor vikt.

För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella aspekter av hälsa beaktas. Sociala och kulturella perspektiv på kropp och hälsa PORTRÄTT Carita Bengs forskning har uppmärksammat hur individuellt ansvar för kropp och hälsa kommer till uttryck, samt betydelsen av socialt stöd och support i relation till olika former av ohälsa. Hellström, M & Hermelin, L. Kulturella perspektiv på psykisk ohälsa. – En litteraturstudie om sjuksköterskans kulturella omvårdnadsarbete vid psykisk ohälsa.